ScrumEasy | Dekompozycja historyjek na zadania
19869
post-template-default,single,single-post,postid-19869,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Dekompozycja historyjek na zadania

Wspólnie z Produkt Ownerem odpowiedzieliście już sobie na pytanie co i w jakim czasie należy zrealizować? Definicje historyjek zostały doprecyzowane tak, że każdy członek zespołu wie, co ma być efektem realizacji każdej z nich. Wiesz już zatem jaki jest cel nadchodzącego sprintu, jego termin zakończenia oraz jakie historyjki będą w nim wykonywane. Przyszła więc pora, by odpowiedzieć sobie na pytanie jak zrealizować każdą z nich.

Zespół deweloperski powinien wyszczególnić wszystkie zadania, których wykonanie jest potrzebne do realizacji każdej historyjki. Pomoże to skutecznie zaplanować pracę wszystkich członków zespołu oraz ocenić prawidłowość szacunków dokonanych na etapie planowania sprintu. Być może któreś zadanie zostało niedoszacowane i konieczne okażą się renegocjacje z Product Ownerem? Dekompozycja historyjek na zadania pozwoli również prawidłowo ustalić kolejność ich wykonywania oraz zidentyfikować zadania zależne od siebie lub blokujące się nawzajem.

ScrumEasy oferuje Ci narzędzia wspierające dekompozycję zaplanowanych historyjek na poszczególne czynności. Dzięki jego funkcjom będziesz mógł w sposób łatwy i przejrzysty tworzyć szczegółowy plan działania w ramach całego sprintu. Każdy członek zespołu będzie doskonale wiedział jakie zadania należy wykonać, by zrealizować historyjkę oraz kto za jakie zadania jest odpowiedzialny w danej chwili.