ScrumEasy | Planowanie przyrostów
19865
post-template-default,single,single-post,postid-19865,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Planowanie przyrostów

Dla przyszłego użytkownika każda funkcjonalność realizowanego oprogramowania jest najważniejsza i potrzebna na już.

Ty natomiast masz świadomość dwóch ważnych kwestii: po pierwsze, że nie da się dobrze zrealizować (ani zweryfikować i odebrać) wszystkiego na raz, a po drugie, że szczegóły oczekiwań klienta potrafią istotnie zmieniać się w trakcie realizacji tworzonego produktu. Nieuwzględnienie tych czynników jest poważnym zagrożeniem projektu i może znacząco odbić się na ustalonym terminie zakończenia prac, a co za tym idzie na zadowoleniu klienta.

Rozwiązaniem powyższego problemu, jest podzielenie projektu na wersje oraz przyrosty. Wspólnie z klientem ustal, które funkcje są niezbędne, do realizacji głównego celu w jakim oprogramowanie jest tworzone. Zbiór takich historyjek, będzie stanowić pierwszą wersję systemu. Następnie, aby kilent miał świadomość postępu prac i mógł go weryfikować, podzielcie pierwszą wersję produktu na przyrosty, oraz określcie wstępnie terminy ich realizacji.

Dzięki podzieleniu wersji na przyrosty, będziesz miał możliwość prezentacji klientowi kolejnych efektów pracy nad projektem. Umożliwi to nie tylko testowanie na bieżąco, kolejnych zrealizowanych przyrostów, ale również wprowadzanie niezbędnych modyfikacji i uzupełnień w ramach historyjek zaplanowanych na kolejne sprinty.

ScrumEasy będzie Cię wspierać w planowaniu i realizacji kolejnych wersji i przyrostów produktu. Będziesz mógł z wyprzedzeniem definiować kolejne sprinty, określać ich długość i terminy, wyznaczać pojemność swojego zespołu oraz z wyprzedzeniem szacować czas potrzebny na realizację poszczególnych zadań. Dzięki temu unikniesz podejmowania niemożliwych do realizacji zobowiązań, które skutkowałyby niezadowoleniem klienta z braku oczekiwanych rezultatów w określonym czasie. ScrumEasy dostarczy Ci zestaw prostych i intuicyjnych narzędzi, by w jednym miejscu w sposób przejrzysty móc definiować, kontrolować oraz w razie potrzeby korygować przebieg realizacji projektu w kolejnych sprintach.