ScrumEasy | Realizacja sprintu
19873
post-template-default,single,single-post,postid-19873,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Realizacja sprintu

Sprint został uruchomiony i zespół rozpoczął pracę nad jego realizacją. Pomimo iż sprint został dokładnie zaplanowany, jego cel określony, a zadania wyszczególnione, dla dobrej koordynacji pracy bardzo przydatne są codzienne piętnastominutowe spotkania zespołu. W trakcie takiego spotkania każdy członek zespołu zdaje relację z tego co zrobił, informuje jakie zadania planuje wykonać w danym dniu oraz jakie przewiduje ewentualne problemy w ich realizacji.

Codzienne spotkania zespołu usprawniają komunikację i pozwalają usunąć potencjalne przeszkody w pracy, wspierają samodzielność członków oraz szybkie podejmowanie przez nich decyzji.

ScrumEasy dostarcza narzędzi wspierających codzienną pracę zespołu. Dzięki przejrzystemu widokowi aktywnego sprintu, każdy członek zespołu ma łatwy dostęp do informacji o stanie realizacji wszystkich zadań, a co za tym idzie pełną świadomość postępu prac całego zespołu. Również Product Owner i Scrum Master mają możliwość uzyskania szybkiej i pewnej informacji o przebiegu realizacji sprintu i jego ewentualnych zagrożeniach. Dzięki logowaniu czasu pracy przez każdego członka zespołu, ScrumEasy dostarcza cennych informacji o rzeczywistym czasie poświęconym na realizację powierzonych zadań, co jest przydatną wiedzą z punktu widzenia retrospektywy sprintu.